” گزارش روزنامه همشهری از آریامدتور و وضعیت مدیکال توریسم کشور “

روزنامه همشهری چندی پیش مقاله‌ای در زمینه گردشگری سلامت منتشر نمود و در آن به پتانسیل ایران در زمینه گردشگری سلامت و  آینده این صنعت در کشور پرداخت. این مقاله حاصل گفت‌وگو با مدیریت شرکت گردشگری سلامت آریا می‌باشد.