در این اینفوگرافیک به صورت تصویری و به همراه اعداد و ارقام وضعیت کلی صنعت گردشگری سلامت را به تصویر می کشیم. ( اینفوگرافیک گردشگری سلامت ۱)

اینفوگرافیک گردشگری سلامت ترجمه و بازطراحی توسط تیم آریامدتور

منابع و آمار از سایت بیماران برفراز مرزها