در این ویدیو خانواده ای کویتی را می‌بینید که برای تفریح به شمال ایران، شهر آمل آمده اند. اما از آنجا که تعریف بیمارستان های ایران را شنیده بودند، تصمیم می گیرند برای عمل پسرشان به بیمارستان بروند. در آنجا با برخورد بسیار خوب تیم پزشکی، و خدمات تخصصی بیمارستان روبرو می شوند. بیمارستان آمل یکی از بیمارستان هایی است که با تیم آریامدتور همکاری می کند. تیم آریامدتور با کیفیت ترین خدمات پزشکی و زیبایی با حاذق ترین پزشکان در سراسر ایران ارائه می‌دهد.

ویدئوهای مرتبط گردشگری سلامت

درمان باروری زوج پاکستانی در ایران