” توریسم پزشکی در شهر مشهد“

همواره توریست‌ها از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس ایران را برای درمان انتخاب می‌کردند. یکی از شهرهایی که بسیاری از توریست‌های سلامت را به خود جذب می‌کند شهر مشهد است. این شهر با داشتن جاذبه‌های زیارتی و دیدنی‌های زیاد، سالانه حدود ۲۰ میلیون توریست‌ به خود جلب می‌کند. به همین خاطر افراد زیادی آن را برای سفرهای دو منظوره زیارتی-درمانی انتخاب می‌کنند.