سوالات پرتکرار برای راه‌اندازی استارتاپ گردشگری سلامت

حضور شرکت گشت سلامت آریا در نمایشگاه گردشگری تهران

مسئولین آریامدتور و الومدیکال در همایش گردشگری سلامت

رونمایی از دو سرویس جدید آریامدتور: الومدیکال و مدتور لجستیک

شروع استارتاپ ها در گردشگری سلامت

استارتاپ ها در گردشگری سلامت ایران

نمایشگاه گردشگری تاپ ریزا

نمایشگاه گردشگری تاپ ریزا ۲۰۱۸ پاریس با حضور آریامدتور

شرکت گردشگری سلامت آریا در نمایشگاه تاپ ریزا در «پورت دو ورسای» پاریس منتظر شما است…

ویژگی‌های یک سایت استاندارد گردشگری سلامت برای بیمارستان‌ها

سایت گردشگری سلامت برای بیمارستان پایگاه مستقیم جذب بیماران خارجی از تمام دنیا است. آموزش راه‌اندازی سایت بین‌المللی بیمارستان به شکل اصولی و استاندارد…

ایران، کشور هدف گردشگران سلامت افغان

حضور ایران در صنعت گردشگری سلامت کشور قطر

شرکت گردشگری سلامت آریا اولین شعبه خود را در قطر افتتاح نمود…

تاریخچه گردشگری سلامت

در این مقاله تاریخ گردشگری سلامت را از زمان‌های کهن تا به امروز دنبال می‌کنیم…