دانشجوی عمانی از تجربه جراحی زیبایی بینی در ایران می‌گوید