نوشته‌ها

آریامدتور در اینوتک سلامت

رویداد ملی اینوتک سلامت ۱۹ تا ۲۱ آبان با رویکرد حمایت از کارآفرینی و فناوری های حوزه سلامت برگزار شد...