مرد هندی از چرایی انتخاب ایران برای عمل کاشت مو می‌گوید