آریامدتور، سفیر مدیکال توریسم ایران در همایش بین‌المللی گردشگری تاجیکستان