”مدیکال توریسم چیست؟“

مدیکال توریسم بیانگر یک رویداد جهانی و مولتی‌میلیارد دلاری است که انتظار می‌رود طی یک دهه آینده رشد چشمگیری پیدا کند. برای افرادی که تمایل به دریافت خدمات و تسهیلات پزشکی دارند، هزینه یک عامل کلیدی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری برای دریافت خدمات پزشکی در خارج از کشور محسوب می‌شود.