”تاریخچه گردشگری سلامت“

تحقیقات در خصوص تمدن‌های باستانی نشان می‌دهد رابطه عمیقی بین دین و مراقبت سلامت وجود داشته است که به هزاران سال قبل برمی‌گردد و بسیاری از تمدن‌های باستانی با اثر شفابخش چشمه‌های آب گرم معدنی آشنا بوده‌اند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید مربوط به برخی از اولین تمدن‌های بشری است