” سوالات پرتکرار برای راه‌اندازی استارتاپ گردشگری سلامت“

گرفتن دفتر؟ ثبت شرکت؟ دریافت مجوز؟ نه! هیچ‌کدوم از این‌ها برای شروع لازم نیست. برای من همیشه بهترین استراتژی شروع، کاهش همه‌جانبه‌ی هزینه‌ها بوده؛ تا وقتی از مدل درآمدی و گرفتن فیدبک مثبت از بازار مطمئن نشدید، بهتره ریسک و هزینه نکنید.