کتاب “کسب‌وکار گردشگری سلامت”

درآمدی بر روش‌های ساخت و رشد کسب‌وکار گردشگری سلامت در ایران