تبلیغات هوشمندانه، کلید ماندگاری در بازار گردشگری سلامت

اگر آن‌طور که انتظار دارید از تبلیغات کسب‌وکارتان در گردشگری سلامت نتیجه نمی‌گیرید، وقت آن رسیده که در رویکرد خود تجدید نظر کنید. دنیای بازاریابی به‌طور مداوم در حال تحول است، بنابراین آن‌چه در گذشته کار می‌کرد ممکن است در حال حاضر نتیجه‌بخش نباشد. در این پُست ضمن خواندن مثال‌های موفق در جذب بیماران بین‌الملل و بررسی وضعیت ایران در این زمینه، با استراتژی‌های اثرگذار تبلیغاتی در گردشگری سلامت آشنا خواهیدشد.