راهکارهای عملیاتی جذب بیمار خارجی – نور را پیدا کنید و بدرخشید

اینترنت یکی از اصلی‌ترین منابعی است که توریست‌های درمانی برای پیدا کردن اطلاعات درمان در خارج از کشور به آن مراجعه می‌کنند. بازاریابی آنلاین طی چند سال گذشته رونق زیادی پیدا کرده‌است. چرا؟ چون به راحتی قابل اندازه‌گیری، از بازاریابی سنتی ارزان‌تر و با سبک زندگی مردم عجین است. اما این بدان معنا نیست که تکنیک‌های جذب آفلاین نتیجه‌بخش نیستند. در حقیقت، استراتژی‌های موفق بازاریابی از ترکیب شیوه‌های آنلاین و آفلاین استفاده می‌کنند که به آن بازاریابی چند کاناله گفته می‌شود.

در پُست پیش رو به معرفی و توضیح راهکارهای عملیاتی برای جذب بیماران خارجی پرداخته‌ایم.