تصویری از کتاب "کسب و کار گردشگری سلامت"
هادی شجاری در کنار اعضای تیم آریامدتور در یلدای کارآفرینی 1398
کارمندان شاد و با انگیزه در محل کار
تیم آریامدتور با پنج مرد و دو زن با لباس مشکی و آبی در محل برگزاری دومین کنفرانس نمایشگاه رویداد اکو در حوزه‌ی گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم ایستاده‌اند و هادی شجاری در مقابل دیده می‌شود. پس‌زمینه صفحه‌ای از ترکیب رنگ‌های سفید و بنفش است.