تصویری از کتاب "کسب و کار گردشگری سلامت"
هادی شجاری در کنار اعضای تیم آریامدتور در یلدای کارآفرینی 1398