زنجیره ارزش گردشگری سلامت ایران و حضور فعال آریامدتور

زنجیره‌ ارزش توریسم درمانی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها -طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع- را در بر می‌گیرد که توسط مشاغل مختلفی انجام شده تا خدمات پزشکی به بیماران خارجی ارائه شوند.

بدون شک، ارزیابی این زنجیره و یافتن جایگاهی مناسب در آن توسط هر کدام از فعالین بازار گردشگری پزشکی تأثیرات قابل توجهی بر رشد این کسب و کارها و در نتیجه افزایش سهم ایران از بازار مدیکال توریسم جهانی خواهد گذاشت.

این روزها که عدم اتحاد در میان بازیگران این زنجیره، بیش از پیش دیده می‌شود، نیاز به ایجاد همدلی و توافق بر سر چگونگی رشد این صنعت نوپا را حس می‌کنیم. بنابراین بر آن شدیم تا ضمن معرفی جامع و دقیق زنجیره ارزش گردشگری سلامت ایران، از حضور فعال آریامدتور در آن بنویسیم تا سبب شناسایی ظرفیت‌های بالقوه در این زنجیره شویم. امید که انتشار این پُست، دریچه‌ای به‌سوی همکاری‌های بیشتر و مفیدتر در جهت رشد توریسم درمانی ایران عزیزمان باشد.