چگونه یک مدتورگاید شوم؟

بعد از سال‌های سال انزوا و با وجود تصورات نادرست و ناعادلانه در مورد کشورمان، امروز فرصتی فراهم آمده تا شانه به شانه‌ی هم آن تصویر اشتباه را از میان برداریم و به سهم بزرگ‌تری در بازار توریسم و مدیکال توریسم جهانی دست پیدا کنیم.

از آن‌جایی که این صنعت به ویژه حوزه‌ی توریسم سلامت در ایران نوظهور است، در نتیجه مشاغل مربوط به آن هم عمر چندانی ندارند و اغلب افراد درگیر در این فرایند از آموزش و اطلاعات کافی برخوردار نشده‌اند. ما در این پُست به‌طور مختصر از چگونگی ورود به دنیای تورلیدری و به‌طور مفصل از ورود به حرفه‌ی مترجمی تخصصی در گردشگری سلامت و تمام جزئیات مورد نیاز برای شما نوشته‌ایم.