ئاریا مێدتور بە ناۆ باشترین کۆمپانی بۆ خەمەت کردن بە خەڵک لە دەرمان و گەشتیاری لە ؤلاتی ئێران ناسراوە.گرووپێ لە دوکتوور و پزیشک تەوانمەند و هێژا لە ئاریا مێدتور هاوکاری دەکەن و ئارمانج یان ئەوەیە کە بەۆ کەسانە کە دێن بۆ ئێران کە نەشتەگەری و گەشتیاری کەن خەمەت کەن و کاریان رێک خەن، نەخۆش خانە کان و کلینیکە کان ئێران بە باشترین وەسایل و تەجهیزات بۆ تەواو نەخۆشە کان دنیا دانراوە کە دوای سەفەر بە ئێران بۆ دەرمان لێ بەهرە ببەن، هەموو نەخۆش خانە کان بە جۆانی خەمەت دەکەن و نە خۆش هیچ ترسی لە هاتن بۆ ئێران نابێت، کومپانی ئاریا لە روی تەۆاو استانداردە جیهانی کان میۆانداری دەکات و آگای لە نەخۆشە کان و گەشتیارە کانە.ئیمە بۆ خەمەتە کانمان بەرنامە مان رژاندوە و بە هۆی ئەوەین کە چاکترین شێۆاز بو ئیشە کانتان لە دەس بگرین و بۆی تەلاش کەین وەکوو فیڕ بوونی علم پزیشکی و دانش بین المللی و مەزەندەی ارزان و هاتوو چون راحەت و ماندنەوەی بێ کێشە ، آمانج مان رزگاری تان لە نەخۆشینە. رابینین و هێمنایەتی بۆمان زۆر بە ناۆە و بۆی دەکۆشین.ئیمە لە هەموو زەمینەکان گەشتیاری پزیشکی قام بە قام دەچینە بەرەو، و امانەوێ باشترین خەمەت بۆ ئێۆە ئەنجام بەین، ئێمە بە خۆرایی کەڵک وەرئەگرین بۆ آسایش ئیۆە بەرێزان.ئێمە لە ئێۆە آمۆژیاری دەگرین لەبارە ی نەخۆشین تان و لەو بارە لەگەل دوکتوور آشناتان دەکەین و کارتان پێش ئەبەین، و نەشتەرگەر و دەرمان گەر و نەخۆش خانە تان پێ دەناسنین. نرخ دەرمان کان ٤٠ تا ٢٠٠ دەرسەد خۆارتر لە باقی ئەو ۆلاتانەی بەرکەۆتووی جیهانن.

٢ شێۆە دەرمان وەردەگرن :

١- پزیشکی

٢- دەرمان جۆانکاری

خەمەتە کان ئێمە لە دانش ۆ انرژی بە چەند شێوە لە خوارەۆ نووسراوە :
– خەمەت بان خەت بە نەخۆش کان ( آمۆژگاری و راهنمایی )
-ئامانج بۆ باشترین کلینیک و نەخۆش خانە دانیان لە بەر نەخۆشە کانمان بە باشترین خەمەت(بۆ هەموو دەرمان و قەیمەت )

-بە کاگیری باشترین دوکتوور و موتەخەسس لە بارەی دەرمانە کان لە ئەنازەی بین المللی ( زۆربەی لە دوکتوورە کان بان ١٠ سال خەمەت یان بووە
-وەرگرتن بلیت  فروودگا،وەرگرتن مەدرەکە پزیشکی کان و دانینی بە دوکتوور،یارمەتی ٢٤ ساعەتە،ئەنجام دیماتی ( بۆ نەخۆش ۆ بنە مالەی )
-ئاگاداری لە نەخۆش بەر لە عەمەل و دۆای عەمەل نەشتەگەری بە باشترین رادە.

گرووپی ئێمە

حسين يار احمدی

بەرێوەبەر کۆمپانی

hossein@ariamedtour.com

د. محمد نصري

سەروک پێکنیانی کومپانی

Nasri@ariamedtour.com

سارا نوري

دەستی راست دوکتوور: بە کوردی / فارسی

noori@ariamedtour.com

هادی شجاری

سەرۆک کۆمپانی

hadi@ariamedtour.com

د. آذر شكر زاده

راوێژکار پزیشکی

Shokrzade@ariamedtour.com

علي رضا شاهدي

استراتیژیای ڤێب

Shahedi@ariamedtour.com

محمد مصطفى يوسف زاده

بەرێبەری ڤێب

Yousefzade@ariamedtour.com

هدى عميدي

دەستی راست دوکتوور/لە ئێگلیزی و فارسی

Amidi@ariamedtour.com

فارس حمندوش

دەستی راست دوکتوور: لە عەرەبی و فارسی

Hamandoush@ariamedtour.com

کیوان محمد دوست

بەرێوەبەر ئینترنت و ڤێب

Mohammaddoust@ariamedtour.com

ابراهيم موسوي

نیشان دان ناوەرۆک

Mousavi@ariamedtour.com

نازنين قزل باش

بەرێوەبەر کومپانی

qezelbash@ariamedtour.com

كميل منفرد

بەرێوەبەر ۆێنە و ڤیدیو

monfared@ariamedtour.com

احترام صفائي

دەستی راست دوکتوور/ لە رووسی

Safaee@ariamedtour.com

اينسي رحماني

دەرهێنەر نووسەرە کانی کۆمپانی

Rahmani@ariamedtour.com

هنادي جمعة

دەستی راست دوکتوور/لە عەرەبی و فارسی

joma@ariamedtour.com

محمد جواد سعيدي

بەرێبەر ئیشە کان و فەرمان کۆمپانی

saeedi@ariamedtour.com

د. محمد بكر

دەستی راست دوکتوور/ لە عەرەبی و فارسی

baker@ariamedtour.com

Mandana Tavakkol

دەستی راست دوکتوور/لە ئێگلیزی و فارسی

tavakkol@ariamedtour.com

د. فرشيد محبوبي راد

نەشتەگەری جۆانکاری لووت

drmahboubirad@ariamedtour.com

Saeede Rezaei

حەساۆ رەس

rezaei@ariamedtour.com

Malake Khanifar

دەستی راست دوکتوور/ لە عەرەبی و فارسی

khanifar@ariamedtour.com

Amirhossein Habibian

دەستی راست دوکتوور/لە ئێگلیزی و فارسی

habibian@ariamedtour.com

د. أمين حسين سربازي

پزیشک ددان

drsarbazi@ariamedtour.com

د. مجتبى هاشم زاده

دەرمان دابەزاندنی کێش

drhashemzadeh@ariamedtour.com

مێۆانە عازیزە کان ئیمە

گەورەترین دلخۆشی ئێمە رابینین بە نەخۆشە کانمانە.ئیمە تەواو تەلاش مان کردوە کە باشترین خەمەت مان بت بۆ ئەو کەسان کە بە کۆمپانی گەشتیار پزیشکی ئێمە رابینین یان هەیە، چەند کەس خۆیان پێان خۆش بووە کە لە بارەی سەفەریان بە ئێران لەگەل تان قسە کەن.لەو ڤیدیوانە کە لە خۆار دەیبینن سەفەر و تەجربەی خۆیان شەرح داگە بۆتان.