عه مه لیاتی جۆان کاری یان عه مه لیاتی ته رمیم , یه کێک له ۆ عه مه لیاتانه س که له تۆاۆ جیهان هه ۆاداران خۆی هه س و هه روه ها له ئیڕان , خه لک به ئاسایی به شۆێن جوانکاری قیافه و ده موچاۆ خۆی اچێت .عه مه لیاته کان وه کوو:
1ـ عه مه لی ده موو چاۆ یان عه مه لی له ش وه کوو به رزتڕ کڕدن بالا یان عه مه لی جۆانکاری لووت.
2ـ عه مه لیات دۆاره کاری وه کوو بان بردن یا خۆار هاوردن مه مک، عه مه لی ده س و پێ، خۆشه و کردن جێگای زام،  یان شێۆه کانی میکرۆسکۆپی یان فلەپ.
عه مه لیات جۆانکاری له ۆڵاتی ئیران زۆر به نڕخ و زۆر که س به دۆایا ده چێت، له تۆاو شیۆازه کانی عه مه لیاتی هه یه ۆ دووکتران و پزێشکان مۆته خه سس ئه م عه مهلانه ئه نجام ده ده ن، وه کووعه مه لی لووت که له ساڵ 25 هه زار ده فعه ئه نجام ئه وێت.له ناۆ نه خوش خانه کان وکلینیکه کان ئیڕان ئیۆه ده تۆانن هه موی ئه ۆ عه مه لانه که جۆانه پێتان ئه نجامی بده ن و هیۆا داربن که به نه تیجه ده گه ن، چه ندین نه فه ر له مۆته خه سسه ئیرانی کان ئیۆه هدایه ت ئه ده ن بۆ ئه م کاره ۆ ئه نجامی ئه جۆڕه عه مه لیاتانه.

نەشتەرگەری جۆانکاری

کارزانه کان و راه نه ما کان ئیمه دۆای ئه ۆه که تۆاوی شێوه کانیان بینی و له سه ری رآی ونه زه ر یان دا باش ترین یان بۆ ئه ۆه که ئیۆه به جۆان ترین شێۆه عه مهل که ن انتخاب ده که ن و پێتان خه به ر ئه ده ن .

له ێره دا ئه ۆ عه مه لانه که دووکتڕه ئیرانی کان ده تۆانن ئه نجامی بده ن ده بینین:

 

١:  جۆانکاری و ته رمیم له سه ر ده مووچاۆ:

 

پڕۆتێز لێو

هه موو ی ئه ۆ که سانه که لچ ناسک یان هه یه ێامانجیانه که لچ یان بووچک نه بێت و به ۆ بۆنه و به راحه تی حازرێن که عه مه لیاتی پڕۆتێز ئه نجام بده ن  تاکوو جۆان تر ۆ جه زاب تر به نه زه ر بن .ئه م عه مه له به شێۆاز های مۆخته له ف جێ به جێ ده بێت , وه هه ر کامی بۆ ئه ندامه کان فه رقی هه س، شێۆازه کانی وه کوو ئیمپڵه نت لچ, پڕکڕدن لچ، وه جێ به جێ کردن چه ۆریه. هه ر شێۆاز روتبه ی تایبه ت خۆی هه یه و ته ک نه خۆش هه ما هه نگ ده بێت.

نەشتەرگەری به ڵگ (بلفاروپلاستی)

زۆڕ چت هه یه که باعێث ئه ۆه ده بێ که چاۆ جۆان نه بێت و ناحه ز بێت , وه کوو پییڕ بوون و وه رگردن له باۆک و دایک ,به ڵگه کان, هه لتۆقیاگی و به رزی ۆ نزمی کان ژیڕ چاۆ . ئه م مه ۆارده، باعێث ده بێ که جۆانی چاۆ زۆر ته حت تأثییر بێت و ناحه ز بێت,وه حه تا بینین که متڕ ده کات  و مرۆڤ زۆر به جۆانی نابینێ. بلفاروپلاستی یان عه مه لیاتی به ڵگ بۆ له ناۆ بردن ئه م کێشانه ئه نجام ئه بێت. ئه م عه مه لیاته له شه رایت مه عموولی به رێۆه ده چێت،  بلفاروپلاستی، چۆارمیین عه مه لی ڕایج له جیهانه که له ئیڕان دووکتڕان ۆ پزیشک قه ۆی به ئاسانی ئه نجامی ئه ده ن .

 ڵیفت ده مووچاۆ ,نەشتەرگەری ده مووچاۆ (Rhytidectomy)

پێس سڵامه تی خۆی له ده س ئه دات و خه ت ۆ خاڵ زۆر له به ر زیز بوون ده که ۆیته بان پێس ده مووچاۆ وه ئه و جۆره نیشان ده دات که خه ڵک پییر بووێن . زۆر که س حه زی له سه ڕه که عه مهلیاتی جۆانکاری پێس ئه نجام بات که جۆانتر بێته چاۆا . عه مه لیاتی جۆانکاری ده مووچاۆ به ناۆ  Rhytidectomy ناسراۆه.ئه م عه مه لیاته له ناۆ ژنان و پیاۆان زۆر ته ره فداری هه یه که دووکتره مۆتەخه سس کان ئیڕان به ئاسایی ئه نجامی ئه ده ن .عه مه لیاتی لیفت ده مووچاۆ له سێ شێۆاز به رێۆه ده چێ وه به بێهۆش کردن ساده به رگزار ده بێ وه کوو :  دەسکاری دەمووچاۆ سنتی، وەر گردن پێس مۆچ دەس یا پا و عەمەلیاتی keyhole.

نەشتەرگەری مڵ (Rhytidectomy )

مڵ له ۆ ئه ندامه جۆانانه ی خه ڵکه که زۆر به نڕخ و جۆانه , وه هیچ ئه ندامێک حه زی له چه ۆری مڵ و پێس چرووک داره که ی نیه  وه ئه گه ر ۆا بت پێان خۆشه که له ده سی خه ڵاس بن. بۆ حهڵی ئه م کێشه رێگه هاێ ساده تڕ مان هه یه تاکوو حەل بت،جۆانکاری مڵ یان Rhytidectomy ناسڕاۆە . ئه م عه مه لیاته یه کێک له ۆ عه مه لانی جۆانکاری که له جیهان به خسووس ئیران ئهنجام ده بت,ئه م عه مه لیاته له سێ شێۆاز ئه سلی ئه نجام ده بت و به شێوه ی بێهوشی عه موومی جێ به جێ ده بت.

ژێڕ چناکه

قه ڵه ۆ بوون ژێڕ چناکه له به ر پیری پێس و  زۆر قه ڵه ۆ بوون درووس ئه ۆێت، پییر بوون پێس له به ین بین می ئه ۆات و کێشاندن پێس باعێث ده بێت له به ین بچت و له ۆ ئه ندامانه که وه زن یان ها له سه ڕه ۆ قه له ۆن چه ۆری له ژێر چناکه یان جه م ئه ۆێت و چناکه یان زۆر که م ده بێ و به چاۆ نایت. ژێڕ چناکه ده تۆانین به عه مه لی جۆانکاری له به ین بوه ین که ئه م عه مه له، له بێهۆشی ساده ئه نجام ده بێ، و یان حه تا له ته ریقی ڵیپۆساکشن یان بڕین پێس ئه ویش به سته به وه زعیە ت نه خۆش ئه نجام ده بێت. بۆ ئه ۆه ی که عه مه لێ چاک تڕ مان بێت ده تۆانین ته ک عه مه لانی دیکه وه کوو ئیمپڵنت تێکه لی که ین، تا جۆانی زۆرتر له ژێڕ چناکه ی به نه زه ر بێت.

اوتۆپڵاستی ،نەشتەرگەری گۆێ (Otoplasty)

گۆێ له ۆ ئه ندامانه یه که جۆانی له بان ده مووچاۆ ئه سه ر دا ئه نێ . که ئه ڵبه ته زۆر که س گۆێچکه ی ناحه ز یان قه له ۆ یان بووچکی هه س که هه ر له رۆژی له دایک بوو وا بووه, و ئه مه باعێس ئه بت نه خۆش به خۆیا نه په رمێت و خۆی بشارێتە وە .چۆنکه له شێۆازی گۆیچکه ی خۆشی نایت که متر بو وه رزش ده چێ و هه ر وه ها ناتۆانی هه ر شێۆازێ قژی پی جۆانه دایبنێت و …له تکنۆلۆژی ئیمرۆژی ئیۆه دەتۆان له کمتر 3ساعە ت بدوون هیچ زامێک ئه نجامی بده ن .

نەشتەرگەری بازسازی بە شێۆەی چینی

عەمەلیاتی عەۆەز کردن قیافە بە شێۆەی چینی یەکی لەۆ عەمەلە جۆانکاریانەی رایێج لە جیهانە.زۆرتر ئەنامانێ ئەم عەمەلە ئەنجام ئەدەن کە مەمک یان بەیزی شکلە یان چناکە ی رێک و پێک یان نیە و حەزی لێ ئەکەن، عەمەلیات بۆ ٤ دەلیل ئەنجام دەبێت، وەکوو حەرەکەت دان چناکە بەرەۆ بەر یا دوۆا، رووبە خۆار یا بان. جنئۆپلاستی بە دوو شێۆە کە بە نەزەر دێت ئێشی نیە.

باشتڕ کردنی چناکه

شیۆازێکی غه یر له عه ملیاته که هان ده دات بۆ ئه وه ی که نه قشی سووره ت به جۆانی بگۆرێ و چناکه قه ۆی تر کات، عه مه لیات قه ۆی تر کردن چناکه، ده توانین به ته زریق یان جێ به جێ کردن جاکبۆن کان یان ایمپلنت پڕ کردن یا ته خلیه کردن فەک بچووک تر کەین، ژنان و پیاۆان ده توانن له م عه مه لیات نه فع یان بت و چناکه یان بووچک ترکه ن و حاله تێک جۆان و قه وی به ده موو چاۆیان ببخشن، که زۆر وه خت به ناۆ فۆن کان V شکل ناۆ ده گرێت .

درووس کڕدنی چاڵ 

چاڵ گۆنا یه کێ له جۆانترین شێۆاز گه له بو ده مووچاۆ و زه ره دار کڕدنی, به ڵام هه موو که سی وه ختێ له دایک بوون ئه م جوانی یانه لێ نیه , بۆ ئه وه سه که زۆر که س داخۆازی ئه م نۆع عملیات ده کات ,ڵاۆان له م چه ند ساڵه داهاتووه بۆ ئه م عه مه لیاته زوڕتر به هایان داگه.ئه م عه مه لیاته زۆر به ئاسایی به رێۆه ده چێت وه له نیم ساعه ت که ته حت بێهۆشی سه رپایی  انجام ئه وت. و لازمه که له ژێر نه زه ر وزاره تی بهداشت  یو دیان هان بده ن.

نەشتەرگەری دانیان گۆنا 

گۆنا دانیان یه کێک لەۆ عەمەله راێجانه یه که زۆر کەس به هۆی اوه یه که ئەنجامی بدات گونا دانیان ده مووچاو ئه ۆ خه لکه ئه گۆرێ و ئه و جێگانه که قۆپیاگه و که م حه جمه درووسی ده کاته وه  وبه راستی وێنه ی جوانکاریکی باشه بۆ ئه و که سانه که پێان خۆشه جۆانتر بن، لەحاڵی حازر زۆرشیۆه بۆ ئه نجام دانی ئەم عەمەلیاته هەیه،ئیمپله نت گۆنا فه قه ت ئه وه ی شه رت نیه که چۆن ئه نجام بدرگت به لکوو زور شه رته که چه مه وادێ له ناو محلوولی  که ته زڕێق ده کڕێت  زۆر موۆهێمه و ئه بی خهڵک ته وه جۆ که ه ن له سه ری .

لیفت بڕۆ و تۆێڵ

بڕۆ کان زۆڕ نە قش تایبه تی له جۆان کردن قیافه ی هه س. زۆر شت هەیه وه کوو پیری و ماندوو بوون له ئه ندامان که باعێث ده بت ناڕاحه ت و په شۆکیا به نه زه ر بێن. ئه مروژه پزێشکانی جۆان کاری به مڕۆ یارمەتی ئەدات که قیافەی جۆان و خۆشحاڵ یان بت ئه ویش به ئاساترین شێۆازو رێگه. دووکتران و پزیشکان ئاساترین و کارسازترین رێگه بۆ ئەۆه ی که کارتان پێش بت ئه نجام ئه ده ن.

هه لدڕین لێو و هه لدڕین پاڵت

جۆان بوون لچ له به ین ئه ندامانی ده مووچاۆ زۆر ئه هه میه تی هه یه.به عزه که س هه ن که کاتێ له دایک ئه بن لچ یان له خۆرایی هه ڵدڕاۆه و ئه م شێۆازه بۆ زۆر که س جۆان نیه ,که به رۆامان وایه هیچ کێشه ی نه بێت چوۆنکه ده رمان ئه بێت . عه مه لیات له سه ری ده کرێت هه ر به ۆ ئه نازه که ئه تۆانن و یه ک تا دوو که ڕه ت ئه عه مه لیاته ئه نجام ئه وێت.

بووچک کردن تۆێل

ئارمانج له عه مه لیاتی تۆێل درووس کردنی قیافه ێک جۆان تڕ و خاۆێن تر به له به ی استقانی له تۆێل و بان بڕۆ دا هه س. ئه م نۆع عه مه لیاته به بێهۆشی کۆتا ئه نجام ئه ۆی و 3 ساعه ت توول ئهکێشی ،بۆ ئەم عەمه لیاته :ته زڕێق ،چه ۆری ،سیمان استقانی  وه ره ق سیلیکوون، گۆرتکس e-ptfe ،و چه ند شێۆه ی دیکه ئه نجام ده بێت.

رینوپلاستی ( نەشتەرگەری لووت )

رینۆپڵاستی یه ک شێۆه ی عه مه له که له بان لووت ئه نجام ده بێت، که بۆ درووس کردن ۆ دۆاره زینگ کردنی لووت و هه روه ها جۆان کردنی زۆرتری ئه نجام ده بێت، عه مه لی لووت حه ساسیه تی زۆڕی له سه ره په س وایه درووس ئه نجام بت . وایه که ئه م عه مه لیاته کێشه کان لووت له به ین ده بات.له عه مه لیاتی راینوپلاستی ده تۆانین کێشه کانمان وه کوو لووت قه له ۆ، لووت گێر,یان ئه و لووت که پێش تر آسیبی دیگه ته رمیم کات.

نەشتەرگەری جۆانکاری پێس ده مووچاۆ

جێگه کانی ده مووچاۆ که نیازی به عه مه لی جۆان کاری هه یه، سووتیان، جۆش، عفوونه ت ده م. عه مه لی که له روۆی درووس کردنی زام بێت به راحه تی ئه نجام ده بێت. و به ئاسانی ده تۆانین عهمه لی ساده ئه نجام بده ین. هه ده ف له م عه مه له که م تر کردن جێگای ئه ۆ زامانه سه که به جێ ماۆه, و دواره تێکه ل کردن ئه ۆ جێگه زامانه ته ک بافته کان دۆروو به ری بۆمان مۆهمه. ئه م شێۆهی عه مه له له به ین 30 ده قه تا 1 ساعه ت ئه نجام ده بێت و بێ حس کردن ساده له سه ر نه خۆش ده که ین .

حه زڤ چه ۆری باکاڵ

حه زڤ یان خۆارهاۆردن چه ۆری باکاڵ ( په د) به ناۆ خۆارهاۆردنه وه ی پیک چه ۆری بیچت ناو ده نریه که شیۆه ی له جه راحی پڵاستیکه ۆ هه ده فی درووس کردن گۆنا گه ل پڕترۆ و ته راکمی درووس کردنه , چه ۆری باکاڵ ئه ۆ چه ۆری خۆار گۆناسه که له ینا جه مع بووه ۆ ئه شی که متر بکرێ. ئه م شێۆه به بێهۆشی ساده ئه نجام ئه بێت که ئه غله ب 1 ساعه ت توول ده کێشێت,وه ئه م دوو شیۆازه که  ئه نجامی ئه ده ن ئه مه یه که , قاش کردن ژیڕ گۆنا له ناۆ ده م بێ ئه ۆه ی که له سه ر ده مووچاۆ ئه سه ر دابنت و جۆانکاریکی رێک ۆ پێک ئه نجام بت.

بازسازی له ش

گه ۆره تر کردن ئه نازه ی مه مێک

گه ۆره تڕ کردن مه مێک , به ناۆ مه مۆپلاستی ناسڕاۆه ,که یه کێ له  شێوه کان عه مه لیاتی به رده وام بۆ گه ۆره تڕ کردنی ئه نازه ی مه مێک و یه ک ئه نازه کردن مه میک ژنانه حە جم مه مێک ده تۆانین به که متر کردن وه زن , شیر دان به مناڵ و ماستکتۆمی، بێرینه خۆاره و. له م شێۆازه ئیمپله نته کان زۆر تر به کار دێن , و بۆ که م تر ئه نازه ی مه مک لێ ئێستفاده ده کرێت .لیفت مه مک، ئیمپله نت مه مک، عه مه لیاتی دۆاره دانیان مه مک یه کێک تر له شێۆه کانی ده سکاری مه مک بۆ ژنانه. له ئه م عه مه لیاته ده تۆانین به نه زر دووکتر هه م ئه توانین ته زرێق که ین به ناۆ ره گ و هه م به بێهۆشی ساده ئه نجامی به ین، باشتڕه که نه خوش بزانت که نه تیجه ی عه مه ل دۆای زە مان زۆرتر ئه سه ر دا ئه نێت .

 خۆار هاۆردن ئه نازه ی مه مک

خۆار هاۆردن ئه نازه ی مه مک که به مه موپڵاستی ناسڕاۆه ,یه ک شێۆه بو خۆار هاۆردن ئه نازه ی مه مک کان ئه ۆ ژنانه س که به شێۆازێ ناحه ز قه له وه . ژنانێ که  مه مکه کانیان زۆرتر له حهد خۆیان قه له ۆو گه ۆره ن، که  زۆربه ی ئه ۆ ئه ندامانه له  کێشه کانی ڕۆحی و له ش ناڕاحه ت ۆ ئه ذیه ت ده بن، وه کوو ئێش له پشت مڵ  و پشت سه ریان، یان ئه وه ی که حه ز له قیافه ی خۆیان ناکه ن و ۆێنه ی لێ ناگرن به ۆ بونه که ئه ندام یان جۆان نیه و زور قه له ۆه. له عه مه لیاتی خۆار هاوردنی ئه نازه ی مه مک تیکه، برش هایی برای حذف چربی، پوست و بافت اضافی در بدن ایجاد میشه و حجم ‌آنها رو کوچکتر میکند، نتایج جراحی کاهش سینه طولانی مدت هست و افرادی که این عمل رو انجام میدهند از رضایت بالایی برخوردارند.

بووچێک کردن مه مێک له پێاۆان

له ناۆ پیاۆان و ڵاۆان ,  شێۆه ی غوزرووفی مه مێک به بۆن ئه وه ی که هۆرمۆنه کان ئێسترۆژن ۆ تێستێترۆژن له حاڵه ت یه کسان و میزان بوون خارج ده بێت رۆخ ئه دات که به ناۆ گیونکومیستا ناسڕاوه. گیونکومیستا میتواند ده تۆانێت له بان هه ر دوو مەمێک ئه سه ر خۆی دا بنێت، کەئه م کێشه باعێس دەبێت که لاۆان و پیاۆان له شێۆازی خۆیان ته رێق ده بێن.به ڵام خۆشبه ختانه علمی پزیشکی زۆر پیشرەفتی بووه و ئەم کێشانه به ئاسانی ده رمان ده بێت، ته نانه ت ئه گه ر به شێۆه ی داروو نه تۆانین ئه م کێشه درووس که ینه وه له رێگه ی عه مه لیاتی پڵاستیک  صورتی ده توانین جێ به جێ که ین, و رێگه حه لێکی زۆر باش و تایبه ته بۆ ده رمانی کێشه کانی له ش. له م شێۆازه پزێشک تیکه ی بچووک ئیجاد ده کات وه هه ر چێ که مه مێک گه ۆره تر بێت ئیزافیه کانی لا ئه بات و چۆنکه مه میک قاش ده کرێت و به ئه نازه ی خۆی بووچک ده بێت ده بێ نووک مه مێک بو خه لکێ که دێن بۆ لای پزیشک ئیزافه بکرێت .

لیپۆساکشێن

لیپۆساکشێن باشترین شێۆه بۆ درووس کردن له ش و جۆانکاری له ش بۆ ئه و ئه ندامانه که حه زیان له جۆانی هه یه  ۆ به ڵام به شێۆه ی ژنێتیک که له دایک بوون  چه ۆری ایزافی زۆریان هه یه ۆ پێان ناحه زه. لیپۆساکشێن ده تۆانین بۆ زۆربه ی له جێگه کانی له ش ئه نجام بده ین، وه کوو چه ۆری ده ۆر که مه ر یان زک، ڕان، پشت و …. ئێستفاده بکرێت. له م شێۆه کانۆل های ناسک و بووچک  بۆ چه ۆری ژێر پێس به کار ده برگێت که به مروور زه مان به به ین ده چێت، ئه م عه مه لیاته به آسانی ئه نجام ده بێت  و هیݘ زام یا کێشه ی له له ش درووس نابێت .

جۆانکاری دۆای حه مڵ

دۆای حه مڵ زۆر جیگای له ش وه کوو مه مێک، زک، که مه ڕ، وه کوو ژیڕ زک و قوون خڕاپ ده بێت و پێس ناحه ز ده کات، به م بۆنه و فره ی له ئافره تان پێان خۆشه که شێوازی داهاتوو عه مهل که ن و دۆاره کاری له سه ری بکه ن بۆ جۆانتر کردن ئه ۆ جێگانه که نا حه ز بووگه،عه مه لیاتی جۆانکاری دۆای حه مڵ یه کی له ۆ رێگه رایج کانه بۆ ئه نجامی عه مه لیاتی جۆانکاری لە ش که به چه ند شیۆازه ده کرێت وه ئه ۆ جۆره که نه خۆش نیازی پێه ئه نجام ده دڕگێت بۆی که شامێل ته پش مۆلایم, مه میک دانیان یان لیفت مه مێک  قه له ۆ کردنی سایزی مه مێک و ته نانه ت قه ۆی تر کردنی جێگه های له ۆاژه ن ژنانه . له م عەمەلیاته دەبێ تکنیک  زۆر کاربردی به کار بوه ین و له جێگه کانێ که نیازمه ندی عه مه ل و دواره کاری و شیۆه ی ئیمپله نت و ئەۆ تیکه تیکه کردنانه که لازمه ئەنجام بت .

نەشتەرگەری جوانکاری لە ئیران

تامی تاک ( ئه بدۆ مینۆپڵاستی)

زۆر که س له خه ڵک هه ن که  به وه زن خۆار و که م زک یان شڵ و دا چۆریاگه، که پیمان ۆایه له به ر پیری، له باۆک وه رگردن دوۆای به دنیا هاتن، حه مڵ و یان عه مه لیاته کان دیکه یان که پێشتر بووگه و بان و خۆار کردنی وه زن یان پێش هاتۆه. عه مه لیاتی زک که به ناۆ ئه بۆمینووپلاستی ناسڕاۆه که له پێشه ۆه بۆ له به ین بردنی چه ۆری ئیزافی و پێس داچۆریاگ ئه نجام ده درگێت، ئهم عه مه ل بۆ زنێگ کردنی عه زۆلاتی زک و ساف تر کردن زک به رێۆه ده چێت و له بێهۆشی ساده و ئاسان وه کوو ته زریق ناۆ ره گ ئه نجام ده بێت. به ۆ شیۆه که دووکتر تیکه ی له به ده ن له بهین زگ و خه ت موی زک درووس ده کات. ئه نازه ی بڕیین به ۆ ئه نازه ی پێس ئیزافی که ئه بێت وه ری بگرین ره بتی هه یه و دۆاجار ئه و پێسه ده کێشینه سه ر ئه و جێگانا که لابریاگه و دۆای زگ بووچکتر و ساف تر ده بێته و به ۆ جۆره که پێتان جۆانه .

نەشتەرگەری جوانکاری لە ئیران

نەشتەرگەری عه زۆله درووس کردن بۆ له ش( شه ش تیکه کردن)

عه زۆله درووس کردن بۆ زک یه کێ له عه مه له کانی جۆانکاری که هه ده ف له م کاره ساف تڕ کردن چه ۆری کان زک له خۆار مێعده ۆ بۆ لای زک که ناۆی  شه ش ته به قه کردنی لاشه ی زکه، ئه م عه مه له له ته ریق ئێنێرژی اۆلتراسۆند به رێۆه ده چیت. وه کوو عه مه لی لیپۆساکشێن به شێۆازی که فه رق ده کات، تۆاۆ چه ۆری له زک ده رناکه ین چۆنکه بۆ درووس کردن عه زۆله لازم ده بێت و شێۆه سێ بۆعدی کان ۆ شه ش تیکه کردن به ۆ چه ۆری ئیزافانه ئه نجام ده بێت. جێ به جێ بوون ئەم عەمه ل به نان خۆاردن و وه رزش درووس تر ئه نجام ده بێت . ئه م عه مه ل 1 ساعه ت توول ده کێشی و له هۆش بردنی زۆر ئاسان و بێ کێشه یه .

لیفت کردنی قوون  ( گلاتۆپڵاستی )

زۆر که س له خه ڵک قوون یان ساف و زه عیفه ۆ شکل و شێۆازی جۆانی نیه که ده تۆانی به عه مه لیاتی لیفت کردنی قوون  به ۆ شێۆه که حه زی لێ ده کات جۆان تر بێت، له نه زه ر علمی به ناۆ گلۆتۆپڵاستی ناسراۆه. عه مه لی لیفت قوون بۆ به ده س هاۆردن شێۆازی دایره و کامێڵ و رێک و جۆان تر ئه نجام ده بێت، ئه م عه مه ل زۆر به ئاسایی ئه نجام ده بێت. سێ تێکنیک ئه سلی بۆ ئه م عه مه له هه یه : جێ به جێ کردن چه ۆری و هه رۆا ئیمپله نت باله کانی قوون  , که دۆا هاتنی ئه م قه مه له زه مانی لازمه و توول ده کێشێ.

لیفت باسک

له م عه مه لیاته چه ۆری ئیزافی کان لا ده برگێت و باسک زۆربووچک ده بیت و دێته خۆار که ته نانه ت بۆ باسک نیه ۆ ده تۆانین بۆ ڕان هه ر به م شێۆه عه مه لی لیفت ئه نجام بده ێن.  ته نا رێگهی سفت کردن باسک به شێۆه ی عه مه لیات کردنه ۆه ی لیفت باسکه.عه مه لیاتی براشیۆ پلاستی، له به ین ساعێد ۆ ژێر بال تیکه کانی بووچکتر وه رده گرین و پێس ئیزافی لا ده به ین و پێس کانی دیکه یش لا ده به ین .بۆ ئه ۆه ی که بزانین کارمان به باشی پێش ده چێت ده تۆانین له گه ل لیپۆساکشێن تێکه ڵی که ین.عه مه لیات له بێهۆش کردنی سۆک ئه نجام ده بێت وه 90 تا 120 ده قێقه تووۆڵ ده بات .

لیفتینگ ڕان

زۆر  که س حه زیان له وه یه که ڕان یان جۆان ۆ قه ی بێت نسبه ت به ۆە که خۆیان هە یانه، عه مه لیاتی  بان ڕان یان تینۆپڵاستی  له به ین زۆر که س رایج ۆ ئه نجامی ئه دە ن که بتۆانن ڕان یان جۆانترۆ قه ۆی تر بکه ن. تینۆپڵاستی پێس و چە ۆری ئیزافی که م تر دە کات و دۆایی ڕان جۆانتر دە بێت، تینۆپڵاستی له ته ریق لایه لایه کردنی ڕان ئه نجام دە بێت و چه ۆری ئیزافی کانی لا دە چێت که ئه گه ر نه خۆش پێ خۆش بوو  له گه ڵ لیپۆساکشێن ئه نجام بدرگێت. ئه م شێۆە دە تۆانێن لە هه ر دوو ته رە ف ڕا ئه نجامی بدە ێن و دووکتێر بێ ئه ۆه ی زە خم ئیجاد کات ئه ۆ عه مه له ئه نجام بدات. ٢ تا ٣ ساعه ت ۆە خت ئه بات و له بێهۆشی وە کوو ته زرێق وە ریدی ئه نجام دە بێت.

ئیمپله ت عه زۆلات قاچ

که سانێ که له به ر نه خۆشین قاچ خۆیان له دە س داۆە  دە تۆانێن عه مه لیاتی لیفت قاچ بۆ که متر کردن کێشه ان یان ئه نجام بدە ن. له م شێۆازە به ئیزافه کردنی ئه ندامانی تازە شێۆازیان جۆانتر که ن و به ئاسایی ضیان یان به سه ر کێشن، ئه  عەمەله ١ ساعه ت توول دە کێشی و زۆر به آسانی عه مه ل دە بێت.له پشت قاچ تیکه ێ بووجک قاش دە کە ن و دۆاجار ئیمپله نت سیلیکوون له بان قاچ دادە نێن . له هێندێک له خه ڵک ئیمپڵه نت له ناۆ یان دە رە ۆ له قاچ ئه نجام دە بێت. که ئه بێ ئه م شێۆە له عه مه له، له گه ل ڵیپۆساکشێن مه عه ک پا ئه نجام بدرگت و جۆانتر بت.

په یۆه ندی له گه ڵ ئیمه بۆ ئه نجامی عه مه لیات پێلاستیک

هه ر ئیسته ڵه ۆاتس آپ/ ڤایبر/ تلێگرام /ئیمۆ/به ژماڕه ی 989129570479+ یان ئیمه یل info@arimedtour.com   په یامه ک بنێرێن و پڕسیاره کانتان بۆ هاۆکاره کانمان بنێرێن تا له لایان دووکتر کان ئیمه جۆاۆیان بدریێته .ئێۆه ده توانن له سه ر ئه ۆ عه لامه ته له ژیرتڕ کلێک که ن و کاغه ذی شڕکه تمان بنووسن.

چه پێش تت ئه ۆ کاته ئه ئێوه له گه لمان په یوه ندی بگرن ?

له باڕه ی ده رمانێ که اتانه ۆێت سۆال بکه ن ?

پرسیاره که تان له لایان دووکتره کانمان له کۆمپانی ئاریا جۆاۆ ئه دڕگێت.

ئه ۆ که سه که له به ر ده س دووکتر هه س له ته ڕێق کاغه زێ که نووسراوه له گه ل تان په ێوه ندی ده گرین  و  ئیتلاعات زۆرتڕ تان پی ده درگێت .

[ARForms id=118]