ناسین دڵ لە ئێران خوێندنەوە و ناساندن کێشە کان دڵ و دەرمان دڵ لە ئێران بو ئەم کێشە و عەیبانەس، نەشتەرگەری دڵ یەکێ لەو دەرمانە چاک کردنەوە کان کە بە تەواوی کێشە کان و عەیبە کان دڵ و مەزەرەتە کان نەخۆشینی دل بوی پێش دێت.نەشتەرگەری دڵ ( نەشتەرگەری دڵ و عوروق ) زوربەی لە نەخوشی کان دەگرێتە بەر وەکوو حەملە ی دڵ و سەکتەی مێژ. مۆتەخەسس کان دڵ و عوروق لە ئێران بانترین جێگە کانی علمی لە ناسین و دەرمان کێشە کان دڵ لە ئێران ناسراون و خەمەتە پزیشکی کان بە باشترین سەتح بو ئەنجام دان.

نەشتەرگەری دەرمان دڵ زور قەوی کەوتن و ناسرون و کار دەکەن.نەخوش خانە کان ئێران زور نەخوش دڵ یان تێدایە کە تەنانەت لە یەکێ لە نەخوش خانە کان شیمی دەرمانی لە ٢٥ هەزار عەمەل نەشتەرگەری لێ دان دڵ و آنژیۆپڵاستی کە لە ١٠ سال پێش ئەنجام دراوە هەموویان لە نەخوشخانە ی ئێران ئەنجام دراوە،کە لە بەین ١٠ وڵات چاکتر لە جیهان رتبەی ١ هەیە.نەخوش خانە کان ئێران بو دەرمان کێشە کان دڵ بە باشترین شێوە دەتوانن لە نە خش کان ئاگادار بن و بیانپارێزن، هەموو سالێک هەزاران نەخوش لە نەخوش خانە کان اروپا و آمریکا بو دەرمان دەرۆن، کە موتەخەسس کان بە باشترین آمادگی و وەسایل پزیشکی لە نە خوش خانە دەتوانن نەشتەرگەری دڵ ئەنجام بدەن.

نەشتەرگەری سەر پێ و سوک ، نەشتەرگەری بە شێوەی عەمەل و یکیەتی بو هەموو کەس:

آنژیۆگڕافی

آنژیۆگڕافی کرۆنێری یەک شێوە س کە مەواد کونتراست بو پر کردن عوروق خۆێنی و وێنە هەڵگردنی ئەشەعەی ئیکس بو خۆێندنەوەی جەریان خۆێن لە لایان شەرەیان دڵ و شناساندن هەر شێوەی بستنەوەی دەتوانێت پێش بت.ئەم شێوە بو ناساندن نەخۆشین عوروق کرونێری دەتوانێت ئەندازە و ئەهەمییەت ئەو CAD بناسێت.

 

 

آنژیۆپڵاستی

آنژیۆپڵاستی عۆرووق کرونری ئەمەیە کە ئەم شیوە زورتر لەوە ئیسفادە دەکات کە ئە م شیوە لە باڵۆن داشاریاگ بو باز کردن ئەو شەرەیان کە بستراوە یان تەنگ بووە و دەی ئەوت خۆێن کەفێته جەریان . ئەم کار بە دانیان کانتر بالۆن بە یەک شەریان و پر کردن بالون کە لە ناویا دەمارە سوورەکان بەستراوە و کار ئەنجام دەدات.ئەم دەرمان دەتوانێت بۆ خوار هاتن ژان سینە و دڵ بە بونی خوارهاتن جەریان خۆێن و بەرگیری لە زام دار کردن دڵ لە دوای حەملە ی دڵ بت.آنژیۆپڵاستی وەریدی (یەک ئێستەنت)، آنژیۆپڵآستی وەریدی (دو ئێستەنت)، آنژیۆپڵاستی وەریدی (سه ئێستەنت)

 

 

 عوروق کرونر (CABG)

پەیونەد عۆرووق کرونر (CABG) یەکێک لە شێوەکان نەشتەرگەری بو دەرمان نە خۆشین عۆرووق کرونر دەۆێت. ئەم عەمەل وەکوو وەسڵ کردن یەکێ لە دەمارەکان (شەرەیان) دڵ کە بەری بەسراوە. ئەم شێوە بۆ بەرگیری لە وەرید کرونر یان بۆ درووس کردن رێگای نۆی بە جەریان خۆێن دە بیت و لە وەخت نەشتەرگەری بو CABG م دەتوانین دەمار کان زورتر بە کار بوەین لە دەرمان کرۆنری.

 

 

ئێکۆ

تست ئێکۆکاردیوگرافی دەتوانێت یەکێک لە شێوەکان بو کەڵک وەرگردن لە شەپۆلە کانی اولتراسوند بو وەرگردن وێنە لە وەخت درووس بە ناو اکوکاردیوگرام دڵ ئیستفادە دەبێت.ئەم شێوە بو بینین کارەکان دڵ و هۆرتمەکانی بە کار دێت ، و دەتۆانێت دەڵەمە کان خۆێن دڵ، کێشە کان آئورت و … بشناسێت. ائێکۆ کاردیوگرافی بو چت ەای دیکەیش آموضاری دەکرێت وەکوو لێ دان بێ نەزم دڵ، کە دەبێ لە ناو دڵ بە های پێ بدرگێت. باشترین نەشتەرگەری بو دەرمان بەو چتانە کە دەیزانین و زانیمانە رەبتی هەس.

 

 

نەشتەرگەری جێ بە جێ کردن هۆرتمەی دڵ

لابردن هۆرتمەی دڵ یەکێک لەو شێوەگەل نەشتەرگەری کە یەک یان چەند هۆرتمەی دڵ بە پرۆتێز کردن هۆرتمە بو دەرمان ئەو نەخوشینە بە کار ببرگێت.هۆرتمە کان دڵ ئەو خۆینە کە بو یەک جێگا دەروا راهبەری دەکات و بە باز و بەستە کردنی لە و کاتە دڵ لێ دەدات و دەتۆانێت دڵ نێگا بێرێت.ئەو کاتە کە هۆرتمە مەزەرەت زۆری پێ گەیشتوێت دە توانی جێ گوزینی بۆ دانین و ئەم نەشتەرگەری تەنانەت بو جێ گیر کردنی هورتمە ی آئورت یان هورتمەی میتراڵ ئەنجام دەبێت.

 

نەشتەرگەری دڵ باز

نەشتەرگەری دڵ باز کە بە ناۆ نەشتەرگەری سنتی ناسراوە بەو نەخۆشینانە دەڵێن کە قەفەزەی سینە دەکەینەوە بو دەرمان هۆرتمەی کان، شەرەیان یان عەزولە کان دڵ بە کار دێت.لە و کاتە کە نەشتەرگەری دەکەین لەش بە دەزگاکان کە بە دەرەو وەسل دەبن ئیش دڵ و ریە ئەنجام ئەدات.ئەم عەمەلیاتە لەبەر چەند دەلیل ئەنجام دەبێت. ئەم دەزگا بۆ جێ بە جێ کردن یان چاک کردنەوەی مەزەرەت دڵ، چاک کردن بافت نادروس دڵ، پەیوەند دڵ و .. بەکار دێت.

 

نەشتەرگەری آئورت

آئورت یەکێک لە دەمارە موهێمە کانە کە خۆێن تەمییس و پر لە اکسیژن بە باقی جێگەکان تر لەش بە وەسیلەی دڵ دەنێرێت.هۆرتمە ی آئورت دەتۆانێت رێگەی خۆێن یەک تەرەفە کنترل کات و لە تەریق زەرەبان دڵ باز و بەستە دەبێت.چت های زورێک هەس کە دەتۆانێت عەمەڵکرد آئورت جێ بە جێ کات کە تەنانەت ژیان خەڵک داگیر کات .نەشتەرگەری لازم دەبێت بو دەرمان نەخوشینە کان کە خەڵکی داگیر کردوە وەکوو آنوریسم آئورت( گەورە بوون آئورت ) ناساندن آئورت ( گریان و کۆن بوون لە هۆرتمەی آئورت ) ئەڵبەت دەبێت کە بو دانیان لە جێگای هۆرتمەی آئورت ئەنجام بت.

 

نەشتەرگەری هۆرتمەی دڵ

دەرمان نەشتەرگەری دڵ بو ئەوەیە کە بتۆانین هورتمە کان دڵ جێ بە جێ کەین ئەگەر نیازی بە دەرمان بت.هۆرتمە کان دڵ دەتوانن رێگای یەک تەرەفەی خۆێن بە باز کردن و بەستن لە بەین زەرەبان دڵ کونترول کەن.ئەگەر هۆرتمەکان دڵ نەتۆانن خوین جێ بە جێ کەن دڵ قەت بە آسایی ناتوانێت خۆێن بە آسایی بو جێگە کان تر لەش بە جەریان بخات.هۆرتمە بە و ئەوە دەرمان ئەبێ کە هۆرتمە کان میترال نەخۆش ئەنجام بدات. ئەگەر هۆرتمە زۆر مەزەڕەت ببینێت دەبێ لەدۆای جی کردنەوەی یەکی دیکە بین بو دانیان،کە زور پێش دێت کە هۆرتمەی میترال و آئورت دابنین.

 

[ARForms id=118]