نەشتەگەری گشتی لە وڵاتی ئێران بە ناۆ ئەو عەمەلانە دەناسرێت کە دەرمانە کان شێۆاز گەل زۆری بۆ عەمەل هەیە، ئیوە دەتوانن بە آسانی هەموو شێوەکان  نەشتەگەری تێگرایی لە ئێران لە بارەی میعدە، میزڵدان، جگەر، ڤاریس، قودەی تیرویید، پش پوفە کان، شێوە کان ماموگرافی و غۆری و باقی نەخۆشی کان دیکە.

نەشتەرگەرەکان گشتی لە ئێران لە ئەنجومەن نەشتەرگەری ئێرانیان دامەرزاون کە کوۆ بوونەوەی زۆر لە زانستان و آگاداران کە دەیانەوێت لە بۆاری نەشترگەری سەرکەوتوو تر بن.ئەم ئەنجومەنە لە هەموو ساڵ مەجەلاتی لە بۆار زانین و آگاداری پزیشکی آمادە دەکات. ئەم کەسانە لە بان ترین زانکو کەن هۆستایی فەنی لە بارەی جسم و نەشتەرگەری بالینی آگاداریان هەیە.

[ARForms id=118]