” رشد چشمگیر گردشگری پزشکی در جهان“

گردشگری سلامت تا حدی جامع‌تر توریسم پزشکی است. گردشگری یا توریسم سلامت علاوه بر توریسم پزشکی، سفر به کشورهای دیگر جهت پیشگیری و توان‌بخشی را  نیز در بر می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت این نوع توریسم تمام اشکال مراقبت سلامت حتی سلامت روان را شامل می‌گردد.