” زنده باد همه‌ی مدتورها! “

از دید ما، استارتاپ‌های ایرانی گردشگری سلامت رقیب ما نیستند، بلکه ما با شرکت‌های هند و ترکیه مشغول رقابت هستیم. هرچقدر برآیند کلی کشورمان شامل ترکیبی از شرکت‌های تسهیل‌گر و بیمارستان‌ها قوی‌تر عمل کنند، درنهایت بازار ایران بزرگ‌تر می‌شود و همه فعالان این حوزه به‌نوعی ذی‌نفع خواهند بود.