تور گردشگری واکسن کرونا، برگ برنده‌ی ثروتمندان یا فرشته نجات صنعت توریسم؟

با ساخت و تأیید واکسن کرونا، صنعت توریسم برای رونق دوباره خود، دست به ابتکار جدیدی می‌زند. دعوت از گردشگران خارجی برای دریافت سریع‌تر واکسن. در این مطلب به معرفی این پدیده‌ی نوظهور یعنی گردشگری واکسن کرونا پرداخته و ابعاد و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌کنیم.