”پتانسیل توریسم سلامت در ایران“

پتانسیل توریسم سلامت در ایران برای جذب گردشگر سلامت به نوعی است که در چشم انداز بیست ساله (سند ۱۴۰۴) ۲۰ میلیون گردشگر سلامت در کشور تخمین زده شده است و تحقق آن در گرو مشارکت بخش خصوصی و افزایش تبلیغات در حوزه سلامت است. این مساله مورد توجه دولت هم بوده است و در این زمینه تفاهم نامه‌های زیادی با کشورهای مختلف امضا شده است. علاوه بر این، عملکرد سازمان گردشگری، وزارت امور خارجه و نظام پزشکی در توسعه این حوزه موثر است.