”ایران مقصد گردشگری سلامت خاورمیانه“

شرکت آریامدتور ابتدا امکان تمام مشاوره‌های لازم را به طور رایگان در اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد و سپس در صورت تمایل فرد، مراحل بعدی آغاز می‌شود. طیف گسترده خدمات و قیمت‌ها موجب می‌شود هر مراجعه کننده‌ای با هر توان مالی بتواند درمان خود را در بهترین و مدرن‌ترین مراکز درمانی ایران دریافت کند.