آیا به دنبال جذب حداکثری بیماران خارجی هستید؟
۸ خصوصیت بیماران بین‌المللی که باید به آن توجه کنید.

یکی از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت صنعت گردشگری سلامت، جذب حداکثری بیماران بین‌المللی است. برای تحقق این امر لازم است که با خصوصیات بیماران بین‌المللی آشنا باشید. از همین رو تلاش کردیم تا در این مقاله به خصوصیت‌‌های بیماران خارجی و آنچه برایشان مهم است اشاره کنیم.