استراتژی سرپا نگه داشتن کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری سلامت

یادداشتی از محمد نصری، هم‌بنیانگذار آریامدتور

پایه و فعالیت شرکت‌های مدیکال توریسم براساس گردشگری است. در شرایط کرونا هم بیشترین آسیب‌ها به شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، وارد شده است.
درآمد این شرکت‌ها در حوزه گردشگری سلامت که خدماتشان شامل طیف پرواز و هتلینگ است، به صفر مطلق رسیده.

بُعد دیگر فعالیت این شرکت‌ها، در بخش درمان است؛ با شیوع ویروس کرونا ماهیت بیمارستان‌ها و اتاق عمل‌ها تقریبا تغییر کرده و به سمت پذیرش بیمار کرونایی حرکت کردند. به‌گونه‌ای که جراحی‌های زیبایی و اِلِکتیو در این بیمارستان‌ها انجام نمی‌شد. بنابراین در بخش درمان هم شرکت‌های گردشگری سلامت نتوانستند پذیرشی داشته باشند.