نقش زبان عربی در گردشگری سلامت ایران چیست؟

زبان عربی چقدر در رشد این صنعت اهمیت دارد؟

زبان عربی زبان رسمی ۲۳ کشور در جهان است که بیشتر این کشورها در منطقه قرار دارند. جمعیتی که در این کشورها زندگی می‌کند، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر است. اگرچه بسیاری از گردشگران سلامت ایران را مقصدی مناسب و مقرون به صرفه می‌دانند ولی مشکل زبان عربی مانع ورود این گردشگران به ایران می‌شود، اگر با استفاده از روش‌هایی مانند مترجم رایگان چنین موانعی برطرف شود، سهم ایران از مدیکال توریسم افزایش خواهد یافت.