دنیای رنگارنگ گردشگری جانشین طلای سیاه خاورمیانه می‌شود

کشورهایی که بیش از حد، اقتصادشان را به صادرات نفت و گاز وابسته کرده‌اند با کاهش شدید منابع روبرو هستند که این اتفاق کاهش تقاضا را نیز به‌دنبال خواهدداشت. در میان کشورهایی با چاه‌های غنی نفت و گاز، کشور ایران نه تنها با دغدغه‌ی پایان ذخایر نفتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که قادر به فروش منابع موجود هم نیست. هشدارها حاکی از آن هستند که کشورها بایستی برای صادرات نفت به‌دنبال جایگزین باشند.

ما در این پُست، از تجارت نامرئی حرف زده و به گردشگری به‌ویژه گردشگری سلامت به‌عنوان جایگزینی برای صادرات نفت نگاه کرده‌ایم. هم‌چنین به بررسی و مقایسه‌ی آمار و ارقام مربوط به این صنایع بزرگ پرداخته‌ایم.