” معرفی شهرک سلامت اصفهان “

 قیمت مناسب و وجود مکان‌های متنوع طبیعی (مانند مراکز آب درمانی و چشمه های معدنی و … ) بازار بالقوه‌ای برای این کشور محسوب می‌شود که هنوز به‌طور واضح شناسایی نشده و نیاز بیشتر به توسعه، شناخت و بازاریابی دارد. شناخت و معرفی ظرفیت‌های درمانی، بهداشت، سلامت و تندرستی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی می‌توانند کمک شایانی به جایگاه واقعی صنعت گردشگری سلامت در کشور داشته باشد که به لحاظ گردش مالی وسیعی که در بر دارد می‌تواند در شکوفایی اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.