” گردشگری سلامت در اصفهان“

بررسی‎‌ها نشان می‌دهد که توریسم سلامت سه برابر بیشتر از سایر زمینه‎‌های گردشگری ارزآوری به همراه دارد. با این وجود، متاسفانه ضعف در زمینه تبلیغات موجب شده است تا میزان جذب توریست پایین تر از حد انتظار باشد. ضروری است در کنار بهبود تبلیغات و تقویت فرهنگ برخورد با گردشگر، در بیمارستان‌ها برای این منظور منشور حقوقی تنظیم شود.