” خطوط هوایی چطور به رشد گردشگری سلامت کمک می‌کنند؟“

گردشگران سلامت به سراسر دنیا، به ویژه به کشورهای آسیایی، آمریکای مرکزی و جنوبی سفر می‌کنند. این کشورها ارزان هستند و در عین ارائه خدمات پزشکی خوب، فضای تفریحی مطلوب و دلپذیری را فراهم می‌کنند. همچنین به دلیل کیفیت و تنوع خدمات و فراهم آوردن امکان استراحت در آب و هوایی مطبوع بیش‌ترین توریست سلامت را به خود جلب می‌کنند.