اثرات گردشگری سلامت بر اقتصاد درمانی یک کشور

برای قرن‌ها مفهوم گردشگری سلامت شامل سفر بیماران به مناطق توسعه‌یافته‌تر برای یافتن درمان‌های مناسب بود. اما با ظهور انقلاب صنعتی و مهم‌تر از آن عصر اطلاعات،‌ انجام درمان‌های پیشرفته دیگر در انحصار کشورهای پیشرفته نیست. این یعنی در قرن ۲۱ ما شاهد سفرهای درمانی از شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکایی به کشورهای در حال توسعه، در جستجوی درمان با قیمت‌های پایین هستیم. این پدیده از پایه تعریف سنتی گردشگری سلامت و سیستم گردش مالی مربوط به آن را به چالش می‌کشد. در این مطلب نگاهی اجمالی بر تاثیرات عموما اقتصادی این تغییر در کشور‌های مقصد می‌اندازیم.