چرا باید به گردشگری سلامت بعد از کرونا امیدوار بود؟

هم مردم صرفه‌جوتر شده‌اند هم مراکز درمانی کم‌پول‌تر

بسیاری می‌پرسند که گردشگری سلامت با آمدن همه‌گیری ویروس کرونا یا همان بیماری کووید 19 دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟ آیا صنعتی که در سال حجمی بالغ بر 600 میلیارد دلار دارد و شامل بخش‌هایی چون گردشگری پزشکی، گردشگری یوگا، گردشگری تندرستی و… است دوباره پا خواهد گرفت یا ترس از شیوع کرونا از یک سو و سختگیری کشورهای برای اجرا پروتکل‌های بهداشتی سفر، باعث خواهد شد تا مردم سفرهای درمانی و تندرستی را از لیست کارهای خود خط بزنند؟