آیا گردشگران سلامت فقط از طبقه‌ی ثروتمند جامعه هستند؟

بیشتر اوقات هنگامی‌که سخن از گردشگری سلامت به میان می‌آید، این تصور اشتباه ایجاد می‌شود که گردشگری سلامت تنها برای طبقه‌ی ثروتمند جامعه است. درحالی‌که آمار و اسناد موجود بیان‌گر این نکته هستند که مدیکال توریسم طی دو دهه گذشته توسط طیف گسترده‌ای از مردم تجربه شده و انواع گردشگران، حتی کوله‌گردها نیز به استفاده از خدمات پزشکی در سفر تمایل دارند. در این پُست به بررسی نقش تعیین‌کننده‌ی “قیمت” در افزایش گردشگران سلامت پرداخته‌ایم و ضمن بیان تجربه‌ی خودمان نگاهی به آمار و الگوهای جهانی در این زمینه انداخته‌ایم.