آریامدتور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران