گردشگری سلامت، فراتر از درمان و جراحی!

گردشگری سلامت، گردشگری و سلامت نیست، گردشگری برای سلامت است. این‌که فردی با هدف بهبود سلامت و تندرستی خود، پیش‌گیری از بیماری یا انجام عمل جراحی درمانی یا زیبایی به کشور دیگری سفر کند.

گردشگری سلامت زیرشاخه‌های گوناگونی دارد اما معمولاً اصطلاحات مربوط به انواع آن به جای هم استفاده می‌شوند. در حالی که اهداف هر یک از آن‌ها با هم متفاوت بوده و گردشگران با معیارهای متفاوتی به انتخاب مقصد یا نوع معالجه می‌پردازند.

در این پُست به‌صورت مفصل از انواع گردشگری سلامت یعنی گردشگری تندرستی، گردشگری طبیعت‌درمانی و گردشگری پزشکی نوشته‌ایم. هم‌چنین به معرفی و بررسی مقاصد برتر سفر در ایران و جهان برای هر یک پرداخته‌ایم.