ویزای پزشکی چیست؟ آیا من به آن نیاز دارم؟

با این‌که آرزوی همه‌ی ما داشتن آزادی برای سیر و سفر در تمام نقاط این کره‌ی خاکی است، اما هنوز بسیاری از ما مجبور به کسب اجازه برای سفر به کشورهای دیگر هستیم. به نظر نمی‌آید که به این زودی قانون اخذ ویزا برای سفر به کشورها برداشته‌شود، بنابراین بهتر است که با جزئیات و چند و چون دریافت ویزا و انواع آن آشنا باشیم. در این پُست به صورت مشخص از ویزای پزشکی، و شرایط اخذ آن از آلمان، سوئد، انگلستان، هند و ایران نوشته‌ایم.