بخش خصوصی و نقش آن در توسعه گردشگری سلامت ایران

از آن‌جایی که گردشگری سلامت ایران صنعتی نوپا در حوزه‌ی گردشگری محسوب می‌شود، کمک­‌های دولتی برای پیشرفت آن بسیار تاثیرگذار است. در کنار اقدامات بخش دولتی، حضور بخش خصوصی و فعالیت حداکثری آن در این حوزه اهمیت بالایی دارد.

در این مقاله به اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در این صنعت و نیز نحوه‌ی حمایت دولت از بخش خصوصی پرداخته‌ایم: