آریامدتور در شبکه ۵ سیما، برنامه “ما ایرانی‌ها”

حال خوب و گردشگری سلامت؟

محمد نصری، مدیرعامل آریامدتور، در اولین پنج‌شنبه‌ی آذر ماه ۹۹ مهمان برنامه‌ی “ما ایرانی‌ها” بود. او به همراه یکی از هم‌تیمی‌های ما از فعالیت‌ها و تلاش‌های آریامدتور به عنوان نمونه برتر ملی گردشگری سلامت، در ایجاد اشتغال، ارزآوری و ساخت تصویر بهتر از ایران در عرصه‌ی جهانی گفت. شاید بپرسید حال خوب و گردشگری سلامت چه ارتباطی با هم دارند؟ پاسخ پرسش‌تان را در ادامه بخوانید.