صنعت گردشگری سلامت، از اقدام تا جلب رضایت گردشگر پزشکی

رضایت گردشگر سلامت شاه‌کلید جذب مخاطب بیشتر و گسترش گردشگری سلامت است. به دلیل اهمیت موضوع، ما در این مقاله به مسائل پیرامون گردشگری پزشکی و عوامل موثر در رضایت بیمار می‌پردازیم. از این مسائل می‌توان به میزان رشد کسب‌وکار، میزان توجه عوامل دست‌اندرکار جهت کسب رضایت گردشگر پزشکی و اقداماتی در راستای افزایش جذابیت این صنعت برای گردشگران سلامت و بیماران اشاره کرد.