دهکده سلامت+شرکت گردشگری سلامت؛ این گوی و این میدان!

مفهوم مدرن شهرک‌های سلامت مدت کمی‌ست که شکل گرفته‌ اما توجه کشورهای در حال توسعه را به خود جلب کرده‌است. مراجعین این فضاها تنها بیماران نیستند، بلکه همه کسانی که نیازمند مکانی برای تجدید قوا و تقویت روحیه هستند به شهرک سلامت مراجعه می‌کنند. نحوه‌ی اجرای این شهرک‌ها متفاوت بوده اما چندین ویژگی اساسی دارند که میان آن‌ها مشترک است.

در این پُست خصوصیات مشترک میان دهکده‌های سلامت، چالش‌های موجود در مدل فعلی، و تأثیر آن بر گردشگری سلامت را بررسی می‌کنیم.