موانع گردشگری سلامت
گردشگری سلامت در قم با حضور شرکت آریامدتور
کارمندان شعبه مشهد آریامدتور شرکت تسهبل‌گر گردشگری سلامت ایران
تعریف گردشگری سلامت در وبلاگ شرکت مدیکال توریسم آریا

گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم چیست؟

/
هر ساله میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا برای دریافت خدمات درمانی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند...
اخذ مجوز گردشگری سلامت از وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی در ایران
تیم آریامدتور با پنج مرد و دو زن با لباس مشکی و آبی در محل برگزاری دومین کنفرانس نمایشگاه رویداد اکو در حوزه‌ی گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم ایستاده‌اند و هادی شجاری در مقابل دیده می‌شود. پس‌زمینه صفحه‌ای از ترکیب رنگ‌های سفید و بنفش است.