صنعت مدیکال توریسم و رقبای ایران و شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری سلامت در ایران

تاریخچه‌ی گردشگری سلامت در ایران و جهان

/
در این مقاله تاریخ گردشگری سلامت را از زمان‌های کهن تا به امروز دنبال می‌کنیم...
حضور آریامدتور در کارگاه گردشگری سلامت

وضعیت گردشگری سلامت در استان اردبیل

/
اردبیل با داشتن مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و اشتراکات دینی، زبانی و قومی شرایط منحصر به فردی برای جذب گردشگر آذری دارد...

بررسی وضعیت صنعت جهانی گردشگری سلامت

/
این مقاله به طور مفصل به بررسی علل رشد گردشگری سلامت در جهان و آمارهای مرتبط با آن پرداخته است...